Comunicat de presa – MOVECO

Descarca: Comunicat de presa.pdf

Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, în calitate de partener, a demarat implementarea proiectului MOVECOMobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară, finanțat prin programul Interreg – Programul Transnațional Dunărea.

Proiectul, cu o durată de 30 de luni, este implementat într-un larg parteneriat condus de  Camera de Comerț și Industrie a Sloveniei. Parteneriatul cuprinde factori de decizie, organizații de sprijinire a afacerilor, instituții de cercetare și dezvoltare, precum și organizații ale societății civile, toți partenerii angajându-se să dezvolte potențialul de implementare a principiilor economiei circulare în regiunea Dunării.

Vorbim despre o nouă strategie a Comisiei Europene – Economia Circulară – care vizează “închiderea buclei” prin mărirea ciclului de viață al produselor urmare unor procese distincte de reciclare și refolosire, (Produ-Utilizează-Reciclează sau Reutilizează) cu beneficii majore pentru societate, mediu și economie.

MOVECO și-a propus obiectivul de a îmbunătății condițiile cadru în domeniul  Eco-Inovării și trecerea către o Economie Circulară susținând schimburile în Regiunea Dunării privind aceste elemente. Activitățile proiectului conțin analize ale situației privind Schemele de Răspundere Extinsă a Producătorului, și inovării precum și dezvoltarea unor strategii transnaționale. Instrumente noi și platforme privind Proiectarea ecologică și Inovarea ecologica vor fi dezvoltate  la fel ca și noi modele de afaceri.

Rezultatele MOVECO includ un parteneriat transnațional puternic care își propune să transforme punctele slabe –  ineficiența în inovare în cadrul sistemelor actuale ale responsabilităților extinse ale producătorilor și serviciilor legate de cercetare și dezvoltare, în puncte tari – o strategie transnațională pentru tranziția la economia circulară (identificând posibile fluxuri de materiale pentru regiunea Dunării) și un parcurs pentru punerea în aplicare a acestora în diferite regiuni de inovare.

Cu noi servicii și instrumente pentru proiectarea ecologică și inovația ecologică (Instrumente de economie circulară), MOVECO va sprijini noi modele de afaceri și de cooperare cu cercetarea pe lanțurile de valori.

Mai multe informații regăsiți la adresa:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

Contact: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Telefon: 0263-230.640, 230.400, 210.049 Fax: 0263-210.038 E-mail: office@cciabn.ro, Balan Daniel – responsabil proiect, mobil 0733-900193