Proiect Moveco

MOVECO

 “Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară” sau pe scurt MOVECO – este un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Dunarea. Parteneriatul, compus din 16 organizatii din Regiunea Dunării, își propune să sprijine schimbul transnațional privind economia circulară, sub sloganul “Deșeurile tale sunt comoara mea”.

Subiecte cum ar fi: eco-design-ul, responsabilitatea extinsa a producatorului, sprijin pentru inovare și schimburile privind cele mai bune practici sunt abordate pe parcursul duratei proiectului de 30 de luni.

 Contextul

 Privind in viitor, Comisia Europeană angajează în mod clar conceptul de economie circulară descris in documentul strategic  “Închiderea buclei – Un plan de acțiune al Uniunii Europene pentru economie circulară”.

Necesitatea de a trece de la economia lineara bazata pe „obtinere, fabricare, utilizare, eliminare“, la o economie circulară bazata pe „obtinere, fabricare, utilizare, reutilizare, reciclare“ este evidentă. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestui concept prezintă diverse provocări. Nivelul redus de reciclare  sau  durata de viata a produselor prea scurta sunt două exemple din multe care trebuie abordate pe langa situatia diferita privind  tratarea deșeurilor din Regiunea Dunării care variaza puternic, de exemplu în ceea ce privește ratele de reciclare.

Obiectivele și activitățile de proiect

 Ca raspuns la provcarile identificate, proiectul MOVECO tinteste  îmbunătățirea condițiilor cadru si a instrumentelor pentru eco inovare si tranzitia catre o Economie Circulara  promovand cresterea durabila si inteligenta si reducerea disparitatilor  în Regiunea Dunarii .

Activitățile din cadrul proiectului includ, de exemplu, analiza status quo-ului în ceea ce privește Responsabilitatea Extinsa a Producatorului  și inovare, precum și dezvoltarea unei strategii transnaționale si a trei strategii transregionale. Vor fi dezvoltate noi  instrumente  și o  platforma acare abordeaza subiecte cum sunt proiectarea ecologică și eco-inovarea (“Instrumente de Economie Circulara”). Totodata proiectul va genera  noi modele de afaceri în domeniul economiei circulare.

Consorțiu și partenerii de proiect

 Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, este unul din cei 12 parteneri de proiect care sunt asistati de  4 parteneri suplimentari. Parteneriatul cuprinde factori de decizie, organizații de sprijinire a afacerilor, instituții de cercetare și dezvoltare, precum și organizații ale societății civile, toți partenerii angajându-se să dezvolte potențialul de implementare a principiilor economiei circulare în regiunea Dunării. Țările participante sunt Slovenia, Ungaria, Austria, Croația, Bulgaria, Slovacia, Germania, Serbia, România și Moldova.

Finanțare și durata proiectului

MOVECO este unul din cele 54 de proiecte din cadrul Programului Uniunii Europene – INTERREG  – Program Transnațional Dunărea.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin fonduri FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) și IPA (asistență pentru preaderare). Durata proiectului este din ianuarie 2017 până în mai 2019.