ad

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Mulțumim!

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud implementează începând cu 08.06.2018 pentru următoarele 12 luni, pana in data de 7.06.2019, proiectul “Bistrița, pe harta profesională a Europei” proiect cofinanţat prin Fondul Social European, Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți, Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, cod SMIS  POCU/227/3.8/117313. Valoarea totală a proiectului precum și valoarea cofinațării UE este de 1.564.579,12 lei, din care cofinantarea UE in valoare de  1.329.829,20

Obiectivul general al proiectului țintește creșterea adaptării la schimbare a lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor în județele MM, BN, SJ, SM/Regiunea Nord Vest, prin dezvoltarea strategică a resurselor umane pe trei nivele manageriale (top, middle, linie), din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și prin sprijinirea a 47 de IMM-uri.

Pentru cele trei nivele manageriale considerate, dezvoltarea competențelor necesare abordării proceselor de schimbare continuă care se manifestă pregnant pe lanțurile de valoare, este abordată printr-un pachet ambițios de cursuri: Managementul inovării, Management de produs, Lean management, Managementul riscului, Mini MBA în domeniul dezvoltării strategice.

Pentru compartimentele de resurse umane sunt prevăzute pachete de cursuri pentru perfecționarea managerilor și a inspectorilor de resurse umane care vor deprinde abilități și competențe privind planificarea strategică ținând cont de politica de dezvoltare a companiei pe termen mediu si lung.

Pentru antreprenori, vor fi organizate sesiuni de formare antreprenorială pe principii moderne, luând în considerare noi modele de afaceri. Totodată, 15 firme mici vor fi sprijinite în demersul lor de planificare strategică a activității.

Toate pachetele de formare vor fi completate prin seminarii și/sau mentorat, vor fi create condiții de networking si împărtășire prin întalniri cu experții și o  platformă de inovare socială.

Un accent deosebit se va pune pe inovare/dezvoltare (TIC, inovare în cele patru domenii specifice: produs, proces, organizațional și marketing  inclusiv inovare socială, economie circulară)

Impactul proiectului se va manifesta asupra unui număr de 502 beneficiari, din cele patru județe ale regiunii,  impact care va genera un nivel ridicat de competitivitate regional.

Contact : Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Monica Mureșan – Manager Proiect, email : bistritaprofesionala@cciabn.ro,Tel : +40 733900201

Proiect Bistrita,pe harta profesionala a Europei

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”