April 15, 2024

Despre proiect

Proiectul este realizat prin Programul Operațional Capital Uman

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus

Bugetul total al proiectului: 18.635.695,37  lei, din care contribuție proprie: 71.621,51 lei

Durata proiectului: 36 luni (martie 2018 – martie 2021

Rezultatele proiectului

Persoane care beneficiază de sprijin (angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, șomeri,  inactivi (elevi, studenți, persoane fără ocupație, pensionari): 550

IMM-uri create: 63

Locuri de muncă create si existente urmare a sprijinului primit, la 6 luni dupa terminarea sprijinului : 126

Cine suntem?

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială [PROIS-NV] www.prois-nv.ro

Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinară Cluj-Napoca [USAMV] www.usamvcluj.ro

Camera de Comerț si Industrie Bistrița-Năsăud [CCI BN] www.cciabn.ro

Camera de Comerț si Industrie Maramureș [CCI MM]  www.ccimm.ro

Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Satu-Mare [CCIA SM]  www.cciasm.ro

Centrul pentru Politici Publice [CENPO] www.cenpo.ro

Ești eligibil? Înscrie-te!

Ai vârsta peste 18 ani ?

Ești într-una din următoarele situații profesionale: șomer, persoană inactivă (elev, student, fără ocupație, pensionar), angajat ?

Ai domiciliul sau reședința în unul din județele Regiunii Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SM, SJ) ?

Ai minim studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat) ?

Intenționezi să dezvolți o afacere în domeniul non-agricol în mediul urban, in regiunea Nord-Vest şi să susții minim 2 locuri de muncă ?

Nu ai primit în ultimii 2 ani fiscali încheiați, cumulat cu anul fiscal curent implementării proiectului (2018), sprijin financiar prin ajutor de stat și ajutor minimis mai mare de 200.000 € ?

Informează-te

  web: startup.prois-nv.ro 

e-mail: pocu103946@prois-nv.ro

facebook: fb.me/pocu103946

Participă la activitățile de informare programate în proiect

Ia legătura cu unul din cei 6 parteneri din proiect – încercăm să găsim răspunsuri la întrebările tale !


*Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României