May 30, 2024

Proiect Rural SMEs

Descriere proiect:

Proiectul își propune îmbunătățirea politicilor în sistemul de sprijin regional pentru antreprenori, prin schimburi de experiențe și identificarea de bune practici, implementarea cunoștințelor dobândite în planuri de acțiune regionale pentru creșterea creării de IMM-uri inovative în zone rurale precum și pentru sprijinirea celor existente pentru a introduce inovarea în activitatea lor de zi cu zi. Pentru realizarea acestui țel, proiectul are în vedere identificarea, transferul și adoptarea de proiecte, măsuri și politici care să contribuie la găsirea de soluții la provocările cu care se confruntă dezvoltarea afacerilor în zone mai puțin populate, cum ar fi: accesul la finanțare, comunicații și logistică, acces la cunoaștere, servicii suport pentru inovare.

În particular și prin organizarea a 7 vizite de studiu, 4 ateliere de lucru și 2 seminarii, cu implicarea personalului partenerilor și a stakeholderilor relevanți la nivel regional, proiectul se va concentra pe sprijinirea măsurilor legate de activitatea IMM-urilor pentru a dobândi creștere și inovare:

  1. Antreprenoriat Rural (suport public, noi nișe, tineri antreprenori) și
  2. IMM-uri Rurale Inovative (suport public, economie circulară, inovare socială, etc.)

Parteneri în proiect, alături de CCI Bistrița-Năsăud:

  • Societatea pentru Dezvoltarea Provinciei Burgos (SODEBUR Spania), promotorul proiectului;
  • Tipperary County Council (Irlanda);
  • BSC, Business Support Centre Ltd Kranj (Slovenia);
  • Region of Western Greece (Grecia);
  • Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (Ungaria);
  • Ave Intermunicipal Community – CIM Ave (Portugalia)

Project co-funded by European Union funds (ERDF) | https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/